1ORGANIZATOR

Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci"
działa nieprzerwanie od ponad 20 lat. Od początku istnienia pomaga dzieciom i ich rodzinom w znalezieniu swojego miejsca, kształtowaniu tożsamości, szukaniu własnej drogi, podejmowaniu wyzwań i odpowiedzialności. 


Serduszko tworzy grupa młodych ludzi, dla których ta organizacja jest bazą dla realizacji własnych pomysłów na pomoc dziecku i rodzinie, w ramach projektów non-profit.

Obecnie pracuje głównie z dziećmi i młodzieżą z Pragi Północ, spotykając się z nimi w świetlicy socjoterapeutycznej „Nasz Kub”.


1 1WSPÓŁORGANIZATORZY

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"  to instytucja miejska posiadająca kompleksową i bezpłatną ofertę dla warszawskich rodzin. CWR RW prowadzi 10 Ognisk Wychowawczych, 6 klubów malucha, 1 klub seniora, 3 FabLaby. Zajmuje się projektami edukacyjnymi, kulturalnymi oraz społecznymi. W każde wakacje otwiera dla mieszkańców stolicy Warszawską Strefę Rodziny. Organizuje specjalistyczne szkolenia dla praktyków oraz przygotowuje do zawodu przyszłych opiekunów małych dzieci. Zajmuje się również promocją wolontariatu wśród osób indywidualnych, instytucji i biznesu oraz aktywizuje lokalne społeczności. 

Instytucja pełni także rolę doradczą i ekspercką dla m.st. Warszawy tworząc i testując innowacyjne programy miejskie i narzędzia pedagogiczne. Wypracowuje w ten sposób standardy i dobre praktyki w pracy wychowawczej dla innych placówek. Prowadzi również działania na rzecz integracji organizacji pozarządowych.

5WCIES, czyli  Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń jest samorządową placówką doskonalenia nauczycieli, instytucją wiedzy i edukacji, której zadania wpisują się w hasło „Warszawa – miastem edukacji”. Głównym celem działania placówki jest wspieranie warszawskiego środowiska edukacyjnego oraz podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych m.st. Warszawy poprzez szeroko zakrojony zakres działań.

3
Od lat jest również razem z nami Warszawska Szkoła Reklamy Jest – w dobrym tego słowa znaczeniu – szkołą zawodową, która pozwala odkryć w sobie pasję i rozwijać talent. Przygotowuje swoich absolwentów do pracy w branży reklamowej. Szkoła oferuje kierunki takie jak grafika komputerowa, fotografia, animacja, PR, multimedia, nie zabrakło oczywiście profili filmowych oraz wizażu i charakteryzacji. W WSR stawiają na rozwój praktycznych umiejętności słuchaczy i budowanie profesjonalnego portfolio.

4SPONSORZY

E.Wedel to kultowa czekoladowa marka w Polsce, która od 170 lat dostarcza swoim konsumentom radość i przyjemność płynącą z intensywnego i głębokiego smaku najlepszej jakości czekolady. W trakcie wielu lat swojej działalności nieprzerwanie marka podejmuje starania, aby budzić radość i dostarczać konsumentom przyjemność płynącą z intensywnego i głębokiego smaku czekolady. Efekty tej pracy znajdują uznanie w prestiżowych konkursach, plebiscytach i rankingach. 


6Fundacja Agatki Modrzejewskiej Celem Fundacji jest realizacja marzeń Agaty, których Ona sama nie zdążyła spełnić. Priorytetem fundacji jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży, które przez trudną sytuację życiową nie mogą rozwijać swoich talentów i pasji. Jednym z marzeń Agaty było otwarcie galerii sztuki i wspieranie młodych artystów, żyjących w trudnej sytuacji materialnej, którzy bez pomocy z zewnątrz nigdy nie mogliby rozwijać swoich talentów. Fundacja działa na zasadach non-profit, a wszelkie uzyskane środki zostają przekazane w celu niesienia pomocy innym.

Sponsorzy i Partnerzy

  • Sponsorzy
  • Sponsorzy
  • Sponsorzy
  • Sponsorzy
  • Sponsorzy
  • Sponsorzy
  • Sponsorzy

Kalendarium

 

Newsletter

Bądź na bieżąco! Zapraszamy do naszego Newslettera
PFFM na Facebook